ORGANISATIE

Sesar jeugdtheatergroep is een stichting die als doel heeft toneelspelen voor kinderen mogelijk te maken. De stichting heeft geen winstoogmerk. Sesar ontvangt subsidie vanuit de gemeente Utrecht.

Zakelijke leiding:
Floor van Rossum

Stichtingsbestuur:
Het stichtingsbestuur houdt toezicht en bestaat uit de volgende leden:
Monique de Vos – Voorzitter
Saskia Wevers – Penningmeester
Emily Nicholson – Secretaris
Peggy Kuipers – Algemeen bestuurslid

Het stichtingsbestuur werkt volgens de code cultural governance. De stichtingsbestuursleden krijgen geen vergoeding.